Rabu, 21 Agustus 2013

Delta Dan Penjelasannya


1.  Delta lobben (Kaki Burung)
Delta lobben terbentuk jika air sungai yang mengalir ke muara membawa banyak endapan tanah. Delta seperti ini terbentuk dengan cepat. Delta lobben berbentuk menyerupai kaki burung. Contoh delta Lobben adalah: adalah delta missisippi, delta citarum, dll.

2. Delta tumpul atau Delta Busur 
Delta tumpul atau delta busur terbentu karena aliran sungai tidak membawa banyak endapan. Disebut delta busur karena bentuknya menyerupai busur dan keadaannya cenderung tetap. Contoh delta busur adalah; delta Sungai Niger dan Delta Sungai Nil.
3. Delta runcing 
Bentuknya runcing ke atas dan menyerupai kerucut. Semakin lama, kadaan delta ini semakin menyempit. yang mungkin di sebabkan oleh mengecilnya debit aliran sungai sehingga proses pengendapan lebih lambat daripada proses abrasi. Contoh delta runcing adalah: delta Sungai Tiber.

4. Delta estuaria 
Delta ini adalah bagian dataran yang rendah dan luas dari mulut sungai dan berbentuk seperti corong. Contoh delta estuaria adalah: delta Sungai Pearl

Lipatan Beserta Penjelasannya

A. Lipatan tegak adalah lipatan yang garis sumbunya membagi secara simetris atau sama besar antara antiklinal dan sinklinal.
B. Lipatan miring adalah lipatan yang garis sumbunya tidak simetris, membentuk sudut.

C. Lipatan rebah adalah lipatan yang tertekan terus menerus menyebabkan puncaknya melandai seperti rebahan.

D. Lipatan menggantung adalah lipatan yang mirip lipatan miring tetapi bagian puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung.

E. Lipatan isoklin adalah lipatan dengan sayap sejajar yang disebabkan oleh tekanan yang terus menerus.

F. Lipatan kelopak adalah lipatan yang bagian dalamnya bekerja daya tekanan dan sayap tengah tidak menjadi tipis.